Wat is bedrijfsmaatschappelijk en hoe werkt het?

De waarde van een bevlogen medewerker is groter dan je jezelf kunt voorstellen. De mate van inzet, loyaliteit en vrolijkheid is aanstekelijk in je gehele bedrijf. Als jouw medewerker dat verloren heeft of dreigt te verliezen, dan is er werk aan de winkel.

Geheel aangepast op jouw situatie maken we een plan van aanpak, zodat werken weer leuk is. In 5 tot 7 gesprekken leert een medewerker zichzelf beter kennen en ontwikkelt hij nieuwe vaardigheden.

Er ontstaat een betere balans, waardoor gevoelens en gedrag positief veranderen.

Waar bestaat een traject uit?

Bedrijfsmaatschappelijk werk is begeleiding aan de medewerker en adviserend aan de leidinggevende. Het bevat de volgende componenten:

  • Gesprek met de leidinggevende over de situatie op de werkvloer en bijbehorende doelen.
  • Intakegesprek met de medewerker over situatie en wat hij hierin wil veranderen.
  • Vervolggesprekken waarin we werken aan de leerdoelen.
  • Na ieder gesprek een terugkoppeling over de voortgang.
  • Advisering over (tijdelijke) aanpassingen op de werkplek.
  • Advisering over samenwerking met collega’s op de werkplek.
  • Antwoord op je vragen mits deze de privacy van de medewerker niet schenden.
  • Afsluitend gesprek met eindrapportage.
  • Nazorggesprek indien gewenst.

Hoe werkt een traject?

Bij aanmelding wordt met de werkgever / leidinggevende / HR-medewerker besproken wat de situatie is op het werk. Daarna wordt de medewerker uitgenodigd voor een gesprek en start de begeleiding.

Begeleiding aan de medewerker vindt face-to-face plaats bij u op de werkplek of bij mij in Wolvega. Indien gewenst maken we gebruik van beeldbellen. Dat geeft ook mogelijkheden voor medewerkers in het buitenland.

In ieder gesprek schetsen we de actuele stand van zaken ten opzichte van het vooraf bepaalde doel. We bespreken de vragen van de medewerker in het leerproces dat hij doorloopt. Vervolgens stel ik vragen die hem aan het denken zetten of die hem stil laten staan bij zijn gevoel. De medewerker krijgt huiswerk en we plannen een vervolgafspraak. Zijn er tussen de sessies door vragen? Je kunt mij altijd mailen of bellen.

Na ieder gesprek krijgt de leidinggevende / HR-medewerker een korte terugkoppeling over het proces. Exacte inhoud is personeelsvertrouwelijk. Daarvoor hanteer ik een beroepscode en heb ik een beroepsgeheim.

 

Ik ben lid van de BPSW (Beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk)
www.bpsw.nl

Ik ben geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker bij Registerplein onder nummer 461001900
www.registerplein.nl